Om Skinnarspelet

I Skinnarspelet, ”Den underbara pälsen”, som uppförs varje midsommar i Malung, medverkar de för bygden typiska skinnarna. De tillverkar under spelets gång den päls som ska tillhöra den som genom sin fyndighet vinner den rika men sturska bonddottern Britta. Lustigs Per är den som klarar proven, förklädd till bonddräng. Britta måste acceptera honom i denna skepnad.

Det är ett lätt och lustigt spel med inlagda danser och sånger, däribland den kända midsommarvisan. I samband med pjäsens tillkomst 1967, samarbetade Rune Lindström med en av Sveriges mest berömda jazzmusiker och kompositör Jan Johansson. I orkestern sitter fortfarande de namnkunnigaste av svenska jazzmusikanter. Blandningen av folk och jazzton signerad Jan Johansson är centralt liksom folklustspelets ramberättelse: Shakespeares ” Så tuktas en argbigga”.

 

 

Huvudrollsinnehavare genom åren

Brus-Britta

 • 1967: Busk Margit Jonsson
 • 1968–72: Harriet Forssell
 • 1973–75: Gunnel Eklund
 • 1976–77: Busk Margit Jonsson
 • 1978–86: Margareta Jonth
 • 1987: Eva Serning
 • 1988: Anna-Lotta Larsson
 • 1989–2004: Lena Ericsson
 • 2005–2008, 2010-2015: Meta Roos
 • 2016-: Hanna Hedlund

Lustigs-Per

 • 1967–72: Per Grundén
 • 1973–75: Rolf Björling
 • 1976–82: Per Grundén
 • 1983–85: Tommy Körberg
 • 1986: Per Grundén
 • 1987–97: Tommy Körberg
 • 1998–99: Anders Ekborg
 • 2000–02: Mikael Samuelsson
 • 2003–08, 2010–16: Jan Åström
 • 2017-: Jakob Stadell

Skinnarmäster

 • 1967–82: George Thunstedt
 • 1983–87: Evert Sandin
 • 1988–97: Per Grundén
 • 1998–2008, 2010: Kalle Moraeus
 • 2011: Pelle Lindström
 • 2012-: Stefan Nykvist


2017 firade Skinnarspelet 50 år

Se vår nuvarande Brus Britta – Hanna Hedlund – möta Brus Britta från premiäråret 1967 – Busk Margit Jonsson:

Webbdesign av Mediaverket
Foton av Bild & Budskap, Timea Hedlund